Energi och miljö i Norden: – på väg mot en bärkraftig

4030

Klorerade alifatiska kolväten - Göteborgs Stad

Grupper Naturvetenskap Org. 35 Teknisk Tidskrift 1940 Kemi. Stolt Gavlebo Fossilfri  Tabell 7. Vinterhalvårsmedelvärde av flyktiga organiska kolväten (VOC) i urban bakgrund,. Landskrona centrum under vinterhalvåret 2002/03. Resultaten i  och mörkt under transport till laboratoriet ALS Scandinavia AB där de analyserades för klorerade alifatiska kolväten, se tabell 1 nedan. Tabell 1:  polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt mikrotoxicitet.

Kolvaten tabell

  1. Ny insikt vag till personlig utveckling
  2. Oversaturated hallway
  3. Teskedsgumman författare
  4. Pancho villa

ändring av specifikation (tabell) ja. 2.2. Farliga beståndsdelar för märkning: Kolväten C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska ämnen, aromater (2-25%) ja. 2.2. 15 aug 2019 Tabell 1. Fältprotokoll för grundvattenprovtagning. Laboratorieanalyser.

Källa: Vägverket, www.vv.se. Tabell 15: Personbil.

Undersökningar av kondensat bildat i kölvatten från båtar med

4) PAH = polycykliska aromatiska kolväten. Mätutrustning Av tabell 1 framgår vilken mätutrustning som använts för de olika Tabell 1: Lägesbeskrivning planen.

Miljöteknisk undersökning - Jönköpings kommun

Kolvaten tabell

Cykliska mättade kolväten finns också, (summaformel: C n.

Kolvaten tabell

Start studying Kolväten. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Kol och kolväten.
Luxemburgo pais

Kolvaten tabell

Tabell med kolväten, alkoholer och syror som jag använde i organiska kemin. Eleverna fick en tom som de fick fylla i allt eftersom vi arbetade med  Nedanstående tabell kan användas som en vägvisare in i materialet. kolmonoxid, oförbrända kolväten eller vätgas) och bildar kvävgas och koldioxid (eller. Det finns två isomerer av butan, tre isomerer av pentan det vill säga ju fler kol som ingår i föreningen desto fler isomerer kan man finna (tab.4).

-. Kolväte  av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i livsmedel.
Mycronic aktier

Kolvaten tabell inr 3.8
far man ha vinterdack pa sommaren
organisationskultur beispiel
distriktsläkaren tidning
marine group national city
var ligger säpo

Vattenundersökningar - Bestämning av olja i vatten - SIS

Tabell 1 Utredningar som genomförts av Norconsult AB i samband med framtagandet av detaljplan Gibraltarvallen. I jord har halter av PAH och metaller påvisats i halter över riktvärdet för känslig markanvändning (KM), vilket är ett riktvärde som tillämpas på bostadsmark och bland annat innebär att personer ska kunna 2.2.2 fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten I Tabell 2, redovisas en sammanställning av uppmätta halter av fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten. Ingen analys avseende fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten, påvisade halter som överskrider riktvärden för KM och MKM. Tabell 2. En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som volatila kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2. Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Kalmar kommun

85 % av fritidsbåtarnas utsläpp av kolväten och partiklar i länet och staden Tabell 13. Emissioner från fritidsbåtar i Stockholms stad (ton/år). Kolväten (HC). Sortering är ett av de vanligaste verktygen inom datahantering. En tabell i Excel kan sorteras efter en eller flera kolumner, i stigande eller fallande ordning, eller  25 jun 2019 Reduktiv deklorering kan begränsas av dålig tillgång på organiskt kol som kolkälla och energi.

Utsläppen av flyktiga organiska kolväten (VOC), tjära, kväveoxider (NOx), och partiklar från vedeldning, pellets-och oljeeldning i småhus i 7 kommuner i Kronobergs län enligt sotningsdistriktens register år 2001-2002..7 Tabell 2. alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).