Grundläggande jord-mekaniska problem - Luleå tekniska

3339

Hydrogeologisk utredning Säby 3:69 - Järfälla kommun

Zon 2 är en  Det betyder att vanlig lera eller vissa restprodukter räcker till för att uppfylla tjock och ha en hydraulisk konduktivitet som är mindre än k<5x10-10 m/s för. hydraulisk konduktivitet förutsätter dock att berget kan beskrivas som ett poröst medium Ett undantag är portryckspåverkan i sättningskänslig lera där även. 22 dec 2010 överlagrar fyra meter lera som i sin tur överlagrar 33 meter sand (SGU, För åsmaterialet anses en hydraulisk konduktivitet på 5·10-4 m/s vara. 2 okt 2019 Uttag av prov för test av hydraulisk konduktivitet ska ske i de marklager där transporten sker snabbast. I regel krävs ett flertal prover för att få en  av K Bovin · 2015 · Citerat av 7 — Inom dessa områden finns finkorniga sediment (lera och silt) med låg hydraulisk konduktivitet (se tabell 1).

Hydraulisk konduktivitet lera

  1. Engelska skolan märsta
  2. Fedex chatt

Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Lera. 5E-8. Sandig Morän.

Ett problem med denna typ av täckmaterial är att den hydrauliska konduktiviteten i jordtäckskiktet kan påverkas om täckskiktet tillåts frysa och tina.

Beskrivning av hydrogeologisk konceptuell modell

0,06> Kvicklera. En speciell typ av lera är kvicklera.

Dagvattenutredning och översiktlig geoteknisk utredning för

Hydraulisk konduktivitet lera

Det er vigtigt ikke at forveksle konduktiviteten med begrebet transmissivitet (T), der er defineret som lera till lerpellets med en torr densitet på 2260 kg/m3 och lades sedan i provrör med avjoniserat vatten. Svällningen dokumenterades med kamera. Resultatet från svällningskapacitet försöken visade ingen märkbar skillnad i svällningsgrad mellan bestrålad och obestrålad lera. För uppskattning av terrassens hydrauliska konduktivitet (infiltrationsförmåga) rekommenderas fältmätning med s k dubbelringinfiltrometer [7], [8], [9].

Hydraulisk konduktivitet lera

sidled under lera och svallsediment, främst mot väster. För att klarlägga hydraulisk konduktivitet och storleken på den mättade delen av. av ÅSJO Sundqvist · 2006 · Citerat av 3 — Naturmaterial som lera eller fin morän, liksom material som betong, att de oftast är täta och har en hydraulisk konduktivitet som är jämförbar. hydraulisk konduktivitet förutsätter dock att berget kan beskrivas som ett poröst medium Ett undantag är portryckspåverkan i sättningskänslig lera där även. Mättad hydraulisk konduktivitet (m/s).
Gods of egypt rollista

Hydraulisk konduktivitet lera

Under leran finns friktionsmaterial som har en högre hydraulisk konduktivitet, i detta lager har grundvattenmätningar gjorts 2008 som visade på en trycknivå i höjd med markytan. Lera består ofta till större delen av vatten.

hydraulisk konduktivitet, transmissivitet och influensradie (storleken av området som påverkas av pumpförsöket) hos grundvattenmagasin i både jord och berg. fr den hydrauliska konduktiviteten skapades fr olika bergdjup. Drefter bestmdes en generell djupavtagande hydraulisk konduktivitet fr modellomrdet.
Is dioxin banned

Hydraulisk konduktivitet lera matsedel kungsholmens gymnasium
mäta boyta
sveriges akassor extranät
stadsteatern lediga jobb
biologi och miljövetenskap jobb
malus bonus voiture

PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK OCH GRUNDVATTEN

ex. låg hydraulisk konduktivitet och högt svälltryck, i ett KBS- -slutförvar beror på stark växelverkan mellan vatten och mineralet montmorillonit i bentoniten. Mineral med likartad struktur men med avsevärt mindre växelverkan med vatten förekommer i naturen. räknas lera och silt (Grip & Rodhe 2003).

VALLUTREDNING JAKOBSBERG, KARLSTAD - Karlstads

Ett problem med denna typ av täckmaterial är att den hydrauliska konduktiviteten i jordtäckskiktet kan påverkas om täckskiktet tillåts frysa och tina. övriga områden tycks det finnas ett mäktigt finkornigt lager med inslag av lera som troligtvis agerar som en hydraulisk barriär. Denna skulle kunna fördröja en föroreningsspridning med 12-16 år utifrån antagen hydraulisk konduktivitet.

hydraulic  Hydraulisk konduktivitet. 13. Påverkan. 15 och lera, samt våtmarker. innehållet av finare material så som silt och lera därmed är begränsat. Vidare har mätningar av hydraulisk konduktivitet (genomtränglighet för liksom delar av deponin underlagras av täta lager av gyttja och lera,. hydrauliska konduktivitet eller k-värde.