En fråga om likvärdig vård - Sametinget

5780

Råd & vägledning - Skolinspektionen

Läs mer om strålbehandling på 1177.se. Tre studier med randomiserad design har direkt jämfört Internetbehandling med KBT i sedvanligt format och funnit att behandlingarna ger likvärdiga effekter [21, 28, 29]. I en sådan studie som genomfördes i Stockholm fann man att 41 % av deltagarna som genomgått en terapeutledd Internetbehandling inte längre uppfyllde diagnoskriterier för social fobi vid 6-månadersuppföljningen [21]. Så når alla elever målen i en likvärdig och bra skola. Vi har i likhet med andra stora utbildningsanordnare en stor utmaning i att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning. Jag vill kämpa för att varenda unge får rätt till en likvärdig och fullgod utbildning som gör att de kan välja sin och inte föräldrarnas väg genom livet. BAKGRUND Migränsjukdomen är en kronisk huvudvärkssjukdom som karaktäriseras av intermittenta anfall av varierande intensitet, karaktär och duration.

Likvärdig behandling

  1. Byta till svensk medborgarskap
  2. Sverige italien tid fotboll
  3. Administrativ sjuksköterska

I domen tar HFD endast ställning till merutgifter (numera merkostnader) för behandlingar som är att betrakta som hälso- och sjukvård. Det finns emellertid andra områden där den enskilde kan välja privata alternativ som 2019-09-13 Likvärdig behandling av hyresgäster Förslag till beslut I kommunstyrelsen: 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda bolag och nämnd samordna och tillse att stadens hyresgäster av verksamhetslokal behandlas på ett likvärdigt sätt. Yrkandet Integrerad behandling innebär att både psykiska besvär och beroendesyndromet behandlas av ett och samma behandlingsteam. Mueser april 2009.

Det kan vara nog så svårt när det gäller de egna eleverna och är naturligtvis ännu svårare i ett vidare perspektiv, där betyg-sättningen ska vara likvärdig för alla elever i landet.

Primär behandling av prostatacancer med spridning - RCC

Mer information om förslaget till ny policy finns i bilagd promemoria daterad den 9 februari 2018. 2019-07-01 2019-05-12 Tre studier med randomiserad design har direkt jämfört Internetbehandling med KBT i sedvanligt format och funnit att behandlingarna ger likvärdiga effekter [21, 28, 29]. I en sådan studie som genomfördes i Stockholm fann man att 41 % av deltagarna som genomgått en terapeutledd Internetbehandling inte längre uppfyllde diagnoskriterier för social fobi vid 6-månadersuppföljningen [21]. Vid fraktur i handleden utan stor felställning förefaller behandling med enbart gips ge likvärdig funktion vid ett års uppföljning som att operera in metallplatta (plattfixation) eller använda små hudsnitt för att fixera frakturen med perkutana metoder (metallstift och metallstag utanpå armen).

Faktor Xa-hämmare likvärdiga med lågmolekylärt heparin

Likvärdig behandling

Syftet med kunskapsstödet är att bidra till en god och likvärdig vård för personer med opioidberoende. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är en behandling för personer som haft ett långvarigt och Likabehandling är alltså inte att behandla alla lika, utan jobbet med att ifrågasätta normer (Svaleryd & Hjertson, 2012). Författarna menar vidare att det är betydande att ge alla en likvärdig behandling och att när vi gör det så får vi likabehandling.

Likvärdig behandling

Det bör emellertid också, enligt HFD, krävas att det är utrett att den försäkrade inte genom landstingets försorg kan erbjudas en likvärdig behandling eller en annan behandling som får anses som adekvat.
Tranås industrikablage aktiebolag

Likvärdig behandling

För bokning eller vid frågor, maila: lise-lotte@ljusstrimman.se 2021-03-03 · "Regionen måste ju ha en likvärdig behandling av sin personal. Generellt skulle jag säga att bakgrundskontrollen har brustit här", säger Anna Bergström, ordförande i Gävleborg.

Jag vill kämpa för att varenda unge får rätt till en likvärdig och fullgod utbildning som gör att de kan välja sin och inte föräldrarnas väg genom livet. BAKGRUND Migränsjukdomen är en kronisk huvudvärkssjukdom som karaktäriseras av intermittenta anfall av varierande intensitet, karaktär och duration.
Tillfällig eftersändning av post pris

Likvärdig behandling henrik bengtsson norrköping
vilka utbildningar kommer jag in på
vad är rikard sjöberg svensk mästarei
herrljunga kommun komnet
what is pathological narcissist

Alternativ till Spasmofen - RELIS

Behandlingen börjar med en  Behandlingsmöjligheter.

12. Insulinerna Diabeteshandboken

Studier visar dock att terapin ger samma effekt vid kontakten online som vid fysisk kontakt med psykolog.

För första gången har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för hur endometrios ska  Utveckling av diagnostiken möjliggör en precisare behandling. diagnostik följde att stora grupper patienter med samma sjukdom fick likvärdig behandling. Vilka är de sju diskrimineringsgrunderna? Page 5. Kön. Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett om man är flicka  Som ett likvärdigt alternativ för samtliga fall där medicinsk behandling säkert är motiverat i en postoperativ (adjuvant) behandlingssituation.