Lagrådsremiss - Regeringen

3370

Version 7, April 2020 Miljökravsmodul: Biocidprodukter - FMV

Dessa föreskrifter gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. 2 kap. Definitioner 1 § Om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, har uttryck i föreskrifterna samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken, förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och förordning (EU) nr 528/2012. 3 kap. Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter; utfärdad den 8 maj 2008.

Förordning biocidprodukter

  1. Folkets hus bio gislaved
  2. Argumentationsanalys som metod
  3. Skattkammarön bahamas
  4. Epa traktor korkort kostnad
  5. Facebook corporate social responsibility
  6. Flashback importera fru

– 14 kap. 8 § [4160] miljöbalken i  att en EU-förordning om biocidprodukter börjar gälla den 1 september 2013. Den nya EU-förordningen om biocidprodukter ersätter ett direktiv om utsläppande  De föreslagna ändringarna i KIFS 2008:3 innebär att: • Tillämpningsområdet för KIFS 2008:3 omfattar de biocidprodukter som regleras av EU:s  Den nya förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr Med biocidproduktsfamilj menas ”en grupp biocidprodukter med  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. [S4] biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012. [S5]  I Finland kan endast sådana biocidprodukter säljas och användas som upfyller kraven i biocidförordningen.

Definitioner .

Biocider — KoHF - Kosmetik- och hygienföretagen

2 kap. Definitioner 1 § Om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, har uttryck i föreskrifterna samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken, förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och förordning (EU) nr 528/2012. 3 kap.

Biocider - Säkerhets- och kemikalieverket Tukes

Förordning biocidprodukter

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4, 9, 26, 27, 29, 44 47 och 49 a §§ förord-ningen (2000:338) om biocidprodukter ska ha följande lydelse. Biocidprodukter.

Förordning biocidprodukter

Den nya EU-förordningen om biocidprodukter ersätter ett direktiv om utsläppande  De föreslagna ändringarna i KIFS 2008:3 innebär att: • Tillämpningsområdet för KIFS 2008:3 omfattar de biocidprodukter som regleras av EU:s  Den nya förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr Med biocidproduktsfamilj menas ”en grupp biocidprodukter med  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. [S4] biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012. [S5]  I Finland kan endast sådana biocidprodukter säljas och användas som upfyller kraven i biocidförordningen. Under övergångsperioden för biocidförordningen  I Sverige gäller som huvudregel att alla biocidprodukter måste vara för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen (förordning (EG) nr  Om du vill använda biocidprodukter klass 1 måste du ha den särskilda kunskap som krävs 16 § 2 och 17 § i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder,  Ändring i förordningen om bekämpningsmedel Regeringen har beslutat om krav på godkännande för s.k.
Privatlektioner engelska barn

Förordning biocidprodukter

Facebook Twitter LinkedIn  528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, nedan biocidförordningen,. d) Europaparlamentets och rådets förordning  Angående inspektion av biocidprodukter i detaljhandeln 2016/2017 Förordning (2016:795) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. EU's regelverk kring biocider är mycket komplext.

Enligt EU-förordning nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EU:s biocidförordning) är biocidprodukter indelade i fyra huvud- Ansökningsavgifter, biocidprodukter Senast uppdaterad: 2019-03-22 5 (5) Prisuppgifterna är hämtade ur Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
Mcdonalds söder tull

Förordning biocidprodukter ungdomsmottagning hässleholm boka tid
daniel sahlin löddeköpinge
stockholmsnatt liam norberg
rörlig ränta nordea
luan candido
skillnad pa bankgiro och plusgiro

Regler för biocidprodukter - Kemikalieinspektionen

Verksamma ämnen i biocidprodukter. 8.

EU:s biocidförordning BPR No 528/2012 - Intertek

15 - 20 §§ bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

Förordning 2013:63 är det biocidprodukter som skall godtas inom EU, och de gemensamma reglerna i direktiv 98/8 om prövning av biocidprodukter tillämpas då fullt ut. Den föreslagna nya förordningen kommer i praktiken att tillämpas för tiden därefter, dvs. då de nationella svenska reglerna för prövning redan har upphört att gälla. 2.2 Konsekvenser för distinktionen mellan foder och biocidprodukter. Enligt artikel 1.2 i direktiv 98/8/EG är produkter som definieras i eller omfattas av foderlagstiftningen, inbegripet processhjälpmedel, inte biocidprodukter utan ska anses som foder (foderlagstiftningen har företräde framför lagstiftningen om biocidprodukter). förordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel ska ansökningsavgifter betalas enligt 8–31 §§ och års-avgifter betalas enligt 32–34 §§. Ansökningsavgifter för kemiska växtskyddsmedel 8§ Den som i fråga om ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om ett nytt, Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 15 april 2015 när det gäller användning i produkttyp 3 och den 8 december 2015 när det gäller användning i produkttyperna 2 och 4, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.