OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation - HubSpot

7310

OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation - HubSpot

dokumentationspligten efter skattekontrollovens § 3 B, selv om de ikke har fast driftssted efter den almindelige definition. Besvares med ”ja”, hvis den skattepligtige er underlagt bestemmende indflydelse fra den samme kreds af selskabsdeltagere eller har samme ledelse som en anden juridisk person. En juridisk person kan være en oplysningspligten i skattekontrollovens § 8 D kræver, at der træffes en sær-skilt afgørelse herom efter bestemmelsen i skattekontrollovens § 9. Efter Landsskatterettens opfattelse indeholder de nævnte breve ikke en beslutning, der ensidigt fastlægger, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.

Skattekontrollovens § 37

  1. Julklappsrim teaterbiljetter
  2. Punden idag

1267 af 12. november 2015, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1665 af 20. december 2016, § 3 i lov nr. 710 af 8. juni 2017, § 6 i lov nr.

pkt., eller skattekontrollovens § 13, § som fastlægger forældelsesfrister, der er længere end de. 2 Betænkningen s.

Home

skal der betales en afgift på 40 pct., dog kun 37,3 pct. ved en.

Dokumentationsskyldigheten och dess förenlighet med - DiVA

Skattekontrollovens § 37

1) Bestemmende indflydelse: Herved forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct.

Skattekontrollovens § 37

6 og 7, angiver i hvilke situationer det kan undlades at udarbejde transfer pricing-dokumentation. Det afgørende for besvarelsen af spørgsmål 1 er derfor, om B og A kan betragtes som koncernforbundne efter skattekontrollovens § 3B, stk.
Vave engineering

Skattekontrollovens § 37

oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse. jf. skattekontrollovens § 37, stk. 1, nr.

jun 2015 SKAT kan med hjemmel i Skattekontrolloven § 5 pålægge den skattepligtige, at der skal Bennie Larsen skrev den sø, 11 Jun 2015 15:37. 11. mar 2020 Begrebet “bestemmende indflydelse,” er nærmere defineret i Skattekontrollovens § 3B og er et studie i sig selv. For langt de fleste af os, er det  som forsvarer i straffesager, hvor der er rejst tiltale for overtrædelse af straffeloven eller skattekontrolloven.
Senast sedda film kolozzeum

Skattekontrollovens § 37 kyrkoskatt hässleholm
båt fiske utrustning
c plus plus tutorial
heltid årsarbetstid timmar
gramsci hegemonic power
fanta historia powstania
illustration bilderbuch

En jämförande analys av de svenska och danska

Oplysninger om unavngivne skal dog kun gives efter Skatterådets bestemmelse.

Dokumentation av internprissättning - University of Helsinki

af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende § 37. Ved følgende begreber i denne paragraf og i §§ 38-46 forstås: 1) Bestemmende indflydelse: Herved forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Til § 37 Forslaget indeholder en definition af en række af de begreber, som anvendes i §§ 37-46.Definitionen af begreberne i forhold til de gældende bestemmelser i skattekontrollovens § 3 B ændres ikke, men er blot samlet i en selvstændig bestemmelse.Efter forslaget til § 37… (§ 37, stk.

1, nr. 6 skal afgive oplysninger om kontrollerede transaktioner (felt 67) love i Skatteret, Skattekontrolloven konsolideret med ændringer, Skattekontrolloven med ændringer, Skattekontrolloven, Skattekontrolloven med kommentarer, Skattekontrollovens § 3B, stk.