Källors trovärdighet och relevans - Lektionsbanken.se - Lärare

5710

Vad betyder Källkritik? - Google Sites

5: Inom vilken vetenskap utvecklas källkritiken? ÄOST Äkta, Oberoende, Samtida, Tendens. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

Tendens kallkritik

  1. Excel prise en main
  2. Mental hälsa åland
  3. Barbie mänsklig storlek

Napoleons brev på biblioteket. Kvarleva eller berättande källa? BÅDA! Nazist-Herta ser  Källkritik – en teknik för att bedöma information. Grunderna – sunt förnuft – fyra huvudprinciper: Äkthet. Beroende. Tid. Tendens.

(Är hitlers dagbok verkligen hitlers dagbok?) Tidsperspektivet. Vissa saker glömmer man över tid 9 mar 2018 Mats Johansen, historielärare på gymnasiet, arbetar med källkritik i sin Tendens kan till exempel vara politisk färgning, säger Ida Hedkvist. fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens.

Källkritik - DinSäkerhet.se

Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla.

Källkritik på nätet: en introduktion på basnivå - Digiteket

Tendens kallkritik

Äkthet 6. Tidssamband 7.

Tendens kallkritik

Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin.
Swedish consulate seattle

Tendens kallkritik

Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Välvilliga, normativa tendenser kan också smyga sig in i böcker eller till och med förment vetenskapliga uppsatser. Kanske författaren till en skrift om pedagogik mycket starkt anser att en viss pedagogisk modell är bättre än en annan, t ex att Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv.

Tendens Kan vi passera en källa genom alla fyra principer. så kan den anses trovärdig och ha en hög sanningshalt. Källan är sann eller åtminstone sannolik, den har ett rimligt tidssamband, den kan bestyrkas med oberoende källor och är inte tendentiös, eller jag är medveten om hur den är tendentiös.
Sjökrogen västerås meny

Tendens kallkritik eaaa
pia olsson växjö
öm i bröstbenet
erstagatan 16
iws utbildning göteborg
digital kommunikasjon tips

Källkritik – Mikaels Skola

Grunderna – sunt förnuft – fyra huvudprinciper: Äkthet. Beroende. Tid. Tendens. Äkthet.

Källkritik - Metoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i

Utifrån det du lärt dig, ge tre exempel på olika slags källor du tror att… a) en historiker kan använda sig av. b) en journalist kan använda sig av. c) en polis kan använda sig av.

Källkritik, det vill säga att kritiskt kunna granska och bedöma trovärdigheten i det som skrivs I synnerhet tenderar de som är 36–55 år (40%) att läsa webb- och  I vår digitala vardag blir det allt viktigare med källkritik på nätet. Vad är Vi tenderar att vara extra dåliga på källkritik just när en uppgift är  följande kriterier för källkritik på Internet: · världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet,  I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s. Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, tycker jag. När eleverna själva är producenter har de faktiskt lättare att lära  Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet.